Vedtægter for E/F Bispeengen 

Se foreningens vedtægter og tillægget til disse via de to links i højre side.