Om Vest Administrationen A/S

Vest Administrationen A/S er et administrationsselskab for ejer- og andelsboligforeninger samt gårdlaug. Vi blev etableret i 1991 og administrerer i dag flere end 340 boligforeninger og gårdlaug, som vi har et tæt samarbejde og individuelle aftaler med.

Se oversigt over medarbejdere og direkte kontaktoplysninger her.

Vi lægger vægt på et højt informationsniveau, som sikrer, at bestyrelsen og medlemmerne får et præcist overblik over foreningens daglige virke. Vi har et højt uddannelsesniveau og lang erfaring inden for ejendomsadministrationsbranchen, og kan derfor til stadighed opfylde de løbende krav, som foreningerne stiller.

Foreningens kontaktperson(er):

Louise Juul Andersen

Ejendomsadministrator

lja@vestadm.com

Står for administration af andel - og ejerforeninger, samt gårdlaug. Derudover for rykkerprocedurer og lejeret (varslinger mv.)